den 23 september 2023
Dispascher
Minimera

På denna sida finns korta notiser beträffande dispascher som givits ut sedan 1998. Klicka på respektive år ovan för att få fram notiserna.

För tiden från 1981 till 1998 finns ett register över utgivna partikulärdispascher i boken Festskrift till Jan Sandström (1997) Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag

Ett urval av dispascher från tiden från 1935 till 1980 finns omnämnda hos Kaj Pineus, Assuradören hos dispaschören (1978) Göteborg: Akademiförlaget.Personliga uppgifter  |  Användarvillkor
© 2013 Sveriges Dispaschör - info(@)dispaschor.se