den 23 september 2023
2001
Minimera

GIVNA DISPASCHER ÅR 2001
 
Bayliner 2655 
Nr 3035 given
2001-01-12
Båtförsäkring. Försäkringstagaren påstod sig ha blivit frånstulen sin fritidsbåt. Fråga om försäkringsbart intresse förelåg med hänsyn till att försäkringstagaren inte kunde betraktas som civilrättslig ägare till båten.
 
Vattenscouter
Nr 3036  
given 2001-04-20
Båtförsäkring. Fråga vid påstådd stöld om försäkringsfall inträffat, om försäkringens geografiska täckningsområde, samt om nedsättning av försäkringsersättning på grund av brott mot aktsamhetskravet.
 
Sweden Yacht 36
Nr 3037
given 2001-04-23
Båtförsäkring omfattande bl.a. sjöskada. Fråga vid beräkning av försäkringsersättning med anledning av grundstötning.
 
ARA                                avskriven 2001-06-18
Kaskoförsäkring. Fartyget låg och lastade torv i Wick när det blåste upp till hårda ostliga vindar. Hon slogs mot kaj under lång tid. Fråga om senare inträffat maskinhaveri i form av spräckta motorblock hade orsakats av händelserna i Wick.
 
DUNÖ
Nr 3038    
given 2001-10-29
Kaskoförsäkring av mindre fartyg. Fråga om omfattningen av försäkringsskyddet efter vatteninträngning efter grundstötning. Tillika fråga om ansvaret för dispaschkostnaden.
 
SAGA LEJON
Nr 3039
given 2001-11-05
Kaskoförsäkring. Ett fartyg sammanstötte under gång med oidentifierat föremål. Fråga huruvida de vid sammanstötningen uppkomna skadorna kan anses har orsakat ett senare maskinhaveri. Tillika fråga om ersättningsskyldighet för utredningskostnader.
 
NRG
Nr 3040      
given 2001-11-26
Varuförsäkring. Fråga om försäkringen upphört att gälla. Tillika fråga om försäkringsgivaren vid ingående av avtalet åtagit sig ett särskilt längre gående ansvar än vad som följer av de allmänna varuvillkoren.
 Personliga uppgifter  |  Användarvillkor
© 2013 Sveriges Dispaschör - info(@)dispaschor.se