den 23 september 2023
2006
Minimera

GIVNA DISPASCHER ÅR 2006
 
STENA NAUTICA
Nr 3080
given 2006-03-31
Gemensamt haveri. Stena Nautica kolliderade under resa från Grenå till Varberg den 16 februari 2004 med det polska fartyget Joanna. Bärgning måste utföras för att få Stena Nautica till kaj. På grund av kollisionen uppkomna skador deklarerade Stena Line gemensamt haveri. På färjan fanns lastbilar med last. Fördelning har gjorts enligt York Antwerpenreglerna 1994.
 
Maxi 999
Nr 3081
given 2006-06-22
Båtförsäkring. En segelbåt grundstötte år 2001 och reparerades på ett varv efter offert ombesörjd av försäkringsgivaren. Några år senare upptäcktes sprickor i området kring den äldre reparationen. Fråga om försäkringsgivarens ansvar för de uppkomna sprickorna. Dispaschören fann att bolaget inte ansvarade för efterreparation eftersom det inte visats att bolaget hade beställt reparation i första skedet.
Avskriven TR
2007-01-03
AMETIST
Nr 3082
given 2006-09-25
Protection and Indemnity-försäkring. Tolkning av reglerna om ersättning under försäkringen avseende annat ansvar och huruvida dessa regler omfattar ersättning för advokatkostnader som uppkommit på grund av skador som lasten påstås ha orsakat i ett raffinaderi Dispaschören fann att försäkringens bestämmelse inte omfattade skadorna eftersom de inte direkt hade orsakats av handhavandet av fartyget och därför inte var tillräckligt sjönära för att täckas.
 
Fastställd  TR
2007-05-04
Fastställd HVS
2008-02-08
Se Ametist ND 2008 s. ??
Elan 43
Nr 3083
given 2006-12-18
Båtförsäkring. En segelbåt grundstötte år 2002 och reparerades på ett varv under vintern. Nästa säsong upptäcks att vatten läckte in i båten. Det framkom att vatteninträngningen var att hänföra till bristfällig reparation av grundstötningsskadan. Fråga om försäkringsbolagets ansvar för den bristfälliga reparationen. Dispaschören fann att bolaget var att anse som beställare och ålade ersättningsskyldighet för dels båtens värde dels för kostnader som uppkommit på grund av tidsutdräkten med att reglera skadan. Tingsrätten kom till motsatt slutsats och ogillade försäkringstagarens talan. Detta slut fastställdes av hovrätten.
Ändrad TR
2008-04-07
TR fastställd av HVS
2008-12-20Personliga uppgifter  |  Användarvillkor
© 2013 Sveriges Dispaschör - info(@)dispaschor.se